Az „Alsóban az élet” című első hazai talajállapotot célzó közösségi tudomány program eredményei

Az „Alsóban az élet” című első hazai talajállapotot célzó közösségi tudomány program eredményei

Az első hazai talajtani vizsgálatot célzó közösségi tudomány – citizen science – programot 2021-ben indította el a Talajtani Intézet. Az „Alsóban az élet” program a számos országban már elterjedt „Soil Your Undies” magyar adaptációja.

A közösségi tudomány program keretein belül célként határoztuk meg a hazai talajok egészségi állapotát jellemző mikrobiológiai aktivitás országos felmérését a lakosság segítségével. A program további fő célkitűzése a talajtérképezésben használt számos környezeti információ (domborzat, klíma, vegetáció, stb.) tárházának kiszélesítése a lakosság által szolgáltatott további elérhető talajtani adatokkal. A nyert információ alapján az adott évre készíthető biológiai aktivitás térkép - mint új környezeti segédváltozó - növelheti egyes célorientált talajtérképek pontosságát.

A közösségi tudomány programot széleskörben, célcsoportok definiálása nélkül hirdettük meg. A programra összesen 1193-an jelentkeztek, akik országosan közel 2000 helyszínen végeztek vizsgálatot. Segítségükkel a kutatók értékes, nagy mennyiségű adathoz jutottak, amelyek felhasználhatók a tudományos munkákban is.

A felhívásban megjelent kutatási folyamatábra
 

A résztvevők eltérő földhasználatú területeken (erdő, szántó, gyümölcsös, konyhakert, udvar stb.) ásták el a közel 2000 alsóneműt. Az országosan térben reprezentatív lefedettség földhasználati sokszínűséggel járt együtt. A vizsgált területek közel kétharmada kiskert (udvar, kert, konyhakert hasznosítású), közel egyharmada szántó, szőlő vagy gyümölcsös és szórványosan erdőterület.

A kutatásban résztvevő mintaterületek földhasználati megoszlása
 

A résztvevők postai úton kapták kézhez a standardizált pamut alsóneműt egy használati utasítással együtt. Az útmutató alapján 20-25 cm mélységben kellett elásni az általuk kijelölt helyszínen.

A részvevők által küldött fotók az alsóneműk elásásáról
 

Az alsók a májusi elásás után mintegy 60 napot töltöttek a talajban, majd július közepén kerültek kiásásra. A talajban töltött két hónap után a pamut alsóneműn megfigyelhetők a bomlás jelei, a talajélet aktivitás mértékének függvényében és egyben annak indikátoraként. Az alsónemű bomlásának %-os aránya párhuzamba állítható a talajban folyó aktív mikrobiológiai tevékenységgel. Az önkéntesek a kiásott alsókról digitális fotókat készítettek, amelyet online juttattak el a Talajtani Intézetbe elemzésre.

Összesen 1138 helyszínről érkezett be kiértékelendő digitális fotó. A talajok biológiai aktivitásának értékelése a következő lépésekben valósult meg:

  1. Rendszereztük a képeket, kiválogattuk azokat, amelyeken nem látható az alsó minden része (pl. kilóg a képről, nincs kettévágva stb.), vagy hibás, illetve életlen. Az így megmaradt 1078 fényképet dolgoztuk fel.
  2. Eltávolításra került a fotók háttere, valamint egyéb képi elemek.
  3. A változatos képméretű és felbontású fotókat, az összevethetőség érdekében közös méretre és felbontásra konvertáltuk.
  4. Az egységes fényképeken megjelenő alsó maradványait egy referencia alsóneműről készült fotóhoz hasonlítottuk. Ez alapján meghatározva hány százaléka hiányzik a beküldött fotón szereplő alsónak, azaz jellemezve a lebomlás százalékos mértékét.

A lebomlási százalékos érték alapján sorba rendeztük a beérkezett fotókat három különböző osztályozási kategória szerint (i) megyénként, (ii) földhasználat, illetve (iii) talajtípus szerint. A sorbarendezett bomlási értékeket mindhárom osztályozási kategória szerint négy-négy, egyenlő elemszámú halmazba, úgynevezett kvartilisekbe (Q) osztottuk. A Q1 azt jelenti, hogy a kapott bomlási érték a felső 25%-ba tartozik, tehát az adott kategóriában a legjobban lebomlott alsók közé tartozik, míg a Q4 az alsó 25%-ot jelenti, azaz a legkevésbé lebomlottak halmazát.

A digitális fotók alapján előfeldolgozott alsóneműk bomlottsági sorrendje
 

A térképen megfigyelhető a változó sűrűségű, de országos lefedettségű mintaterületek elhelyezkedése, valamint az eredményként kapott bomlási százalékos szintek eltérő színezése. A pamut alsók közel harmada 16-25%-os bomlási kategóriába esett, míg az 50%-os vagy afeletti kategóriákba összesen az alsók egy tizede tartozik. A pamutanyag bomlásának becslésére kifejlesztett módszer képes megbecsülni a 2021-es év vizsgálati időszakában a talaj biológiai aktivitását.

A tavalyi évben tapasztalt nagy érdeklődés miatt szeretnénk a közösségi tudományos programot 2022-ben is folytatni.

A biológiai aktivitást mutató bomlottsági szintek térbeli és százalékos eloszlása
 

A programot támogatta az NKFIH K-131820 számú OTKA projekt, valamint az NKFIH Tudományos Mecenatúra Pályázat MEC N-140646 számú, „A talajok jelentőségének bemutatása közösségi médiakampánnyal” című pályázat.

© 2013-2024 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató