SERENA: Soil Ecosystem seRvices and soil threats modElling aNd mApping

Összefoglalás

SERENA: Talajjal kapcsolatos ökoszisztéma-szolgáltatások és a talajok veszélyeztetettségének modellezése, térképezése

A SERENA projekt az európai agro-ökoszisztémákra kiterjedő, talajokkal kapcsolatos ökoszisztéma-szolgáltatások és összefüggések tér- és időbeli elemzését tűzte ki céljául.

A projekt célja továbbá, hogy helyspecifikus (azaz különböző pedoklimatikus- és mezőgazdasági rendszerekre vonatkozó) küszöbértékek meghatározásával rávilágítson arra, hogy a talajokat veszélyeztető tényezők milyen összefüggésben vannak az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal, hogyan hatnak azok interakcióira és ellátó képességére. A küszöbértékek meghatározása során külön figyelmet kap az a cél, hogy a küszöbértékek megkönnyítsék az egyes ökoszisztéma-szolgáltatások (ökoszisztéma-szolgáltatás kapcsolódások, ún. csomagok) tekintetében érzékenynek vagy ellenállónak tekinthető területek azonosítását.

Az egyes pedoklimatikus mezőgazdasági rendszerek közötti különbségek elemzése nyomán születő eredmények a szakpolitikai és stratégiai döntéshozatalt támogathatják annak érdekében, hogy megőrizzék és javítsák az ökoszisztéma-szolgáltatások közös, tájak közötti ellátó képességét, valamint korlátozzák a talajdegradációt és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat veszélyeztető földhasználati tevékenységeket.

További információ: https://ejpsoil.eu/soil-research/serena

Azonosító:
H2020 - 862695
Projektvezető: Osztály:
Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály
Kutatás éve:
2021
2022
2023
2024
© 2013-2022 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató