Szakkönyvtár

A Talajtani és Agrokémiai Intézet könyvtára az Intézettel egy időben, 1949-ben alakult. Alapvető feladata az Intézetben folyó tudományos kutatómunka szolgálata. Az Intézet feladatköréből adódóan gyűjtőkörébe a talajtan, agrokémia, talajbiológia és a kapcsolódó területek hazai és nemzetközi tudományos igényű szakirodalma tartozik. Könyvtárunk állománya az alábbi gyűjteményekből áll:

  • Könyvek: kb. 11000 kötet nagyob részt idegen nyelvű (angol, német, orosz, francia, spanyol és egyéb nyelvek) és magyar szakirodalmi forrás. A gyűjtemény elhlyezése mechanikus rendet követ, melyből a tárolás, illetve a használat szempontjait figyelembe véve kiemelve tároljuk a kézikönyveket, szótárakat, valamint a vagy alakú köteteket.
  • Folyóiratok: kb. 8000 kötet, több száz féle hazai és külföldi tudományos folyóirat a 20. század fordulójától kb. 2010-ig. Az azt követő időszakból nyomtatásban csak néhány folyóirat áll rendelkezésre - a friss szakirodalomhoz való hozzáférést elektronikus adatbázisaink biztosítják.
  • Különlenyomatok: Folyóiratokban, konferenciakötetekben megjelent közlemények különlenyomatai / másolatai összegyűjtve, főként az Intézet kutatóinak munkáiból.
  • Disszertációk, kutatási jelentések és utibeszámolók;

A könyvtári állományról részletesebben az Adatbázisok, folyóiratok menüpontban olvashat.

Használat: A könyvtár részlegesen nyilvános szakkönyvtár, elsősorban az intézet kutatói, dolgozói használhatják. Gyűjtőkörünknek megfelelő tudományos munkát végző külsős kutatók (társ intézmények kutatói, felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói valamint a szakterületnek megfelelő kutatómunkát végző további személyek) szolgáltatásainkat korlátozottan vehetik igénybe.

Szolgáltatások: helyben olvasás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás az állományról, annak igénybevételéről általában, a könyvgyűjteményről és használatáról, valamint a kézikönyvekből és a katalógusokból azonnal megoldható referensz kérdésekről, tájékoztatás az elektronikus és CD-ROM adatbázisokból, Fénymásolás, nyomtatás.

© 2013-2024 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató